21-22. szám // 2005

Clio & Psyche

Megjelent: 2005.11.16.

Tanulmányok

K. Horváth ZsoltA lélek segédei. A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc > cikkhez…
 
Lafferton EmeseHalált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentális térképe > cikkhez…
 
Kövér GyörgyHysteriától a tébolyodottságig. Klára és Emma párhuzamos esettörténete > cikkhez…
 
Plato, Alexander vonTörténelem és pszichológia – oral history és pszichoanalízis. Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés > cikkhez…

Körkérdés

Bácskai Vera – Draskóczy István – Gergely András – Gergely Jenő – Gerő András – Gunst Péter – Gyáni Gábor – H. Balázs Éva – Klaniczay Gábor – Kósa László – Kövér György – Kubinyi András – Miskolczy Ambrus – Németh György – Niederhauser Emil – Pajkossy Gábor – Péter Katalin – Ritoók Zsigmond – Szabad György – Szilágyi Miklós – Vonyó JózsefHogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról > cikkhez…

Fórum

Miskolczy AmbrusA Kossuth-ábrázolás technikái. Szubjektív historiográfiai széljegyzetek A bűnbaktól a realista lényeglátóig című gyűjteményes munka kapcsán > cikkhez…

Könyvek

Bertényi Iván ifj.Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályafutására > cikkhez…
 
Romsics GergelyIdegen kertből rózsát lopni? László János – Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. : Narratív pszichológia > cikkhez…
 
Baráth KatalinLackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok > cikkhez…
 
Kohut TamásRoderick Phillips: Amit Isten összeköt… A válás rövid története > cikkhez…
 
Kaposi ZoltánSebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából > cikkhez…