23. szám // 2006

Kulturális minták és kölcsönhatások Európában

Megjelent: 2006.03.10.

Interjúk

Keszeg AnnaKultúrtörténet és historiográfiai hagyományok.Keszeg Anna interjúja Roger Chartier-vel > cikkhez…

Tanulmányok

Vincze HannaA kora újkori magyar fordítások tétje > cikkhez…
 
Kellner AnikóA tökéletes követ – elmélet és gyakorlata kora újkori politikai kultúra tükrében > cikkhez…
 
Erdősi PéterBarokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatásaMagyarországon > cikkhez…
 
Almási GáborMiért Cicero? A cicerói értelmiségi modellés értékek reneszánsz adaptációjáról
 
Koselleck, ReinhartTapasztalatváltozás és módszerváltás.Történeti-antropológiai vázlat > cikkhez…
 
Kontler LászlóWilliam Robertson, skót történetekés német identitások. Fordítás és recepcióa felvilágosodás korában > cikkhez…

Fórum

Apor Péter – Iordachi, ConstantinTársadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló > cikkhez…

Könyvek

Apor PéterA reprezentáció politikája a fasiszta OlaszországbanClaudio Fogu: Th e Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy; Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle.The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy > cikkhez…
 
Pakot LeventeCastellano, Juan Luis – Dedieu, Jean Pierre (dir.):Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibériqueà la fin de l’Ancien Régime > cikkhez…
 
Papp BarbaraJames Sharpe: Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman > cikkhez…
 
P. Szathmáry IstvánSzavak, történelem, etika John Lukacs: A történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete) > cikkhez…
 
Nagy ÁgnesTársadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalmaés a dekonstrukció gyermekbetegségeiBódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése.A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938. > cikkhez…
 
Kiss ZsuzsannaTóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban > cikkhez…
 
Pócza KálmánÖ. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai > cikkhez…