24-25. szám // 2006

Nemzetépítés és régészet

Megjelent: 2006.06.29.

Interjúk

Hajnal István“…ne deklaráljanak mesterségesen ellenfélnek…”Hajnal István levelezéséből halála 50. évfordulója alkalmából > cikkhez…

Tanulmányok

Brather, Sebastian“Etnikai értelmezés” és struktúratörténeti magyarázat a régészetben > cikkhez…
 
Langó PéterA Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet. Kutatástörténeti áttekintés > cikkhez…
 
Takács MiklósA nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében > cikkhez…
 
Mordovin MaximA normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig > cikkhez…
 
Siklósi ZsuzsannaA régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban > cikkhez…
 
Vida TivadarAz etnikum kérdése a német kora középkori régészetben 1945 után > cikkhez…
 
Győri RóbertBécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején > cikkhez…
 
Czoch GáborHogyan határozható meg a város területe?Az 1843/44. évi városi törvény vitája > cikkhez…

Könyvek

Mersdorf ZsuzsaA nemzetek mítosza: Európa középkori gyökerei. Patrick J. Geary: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nation > cikkhez…
 
Csíky GergelyKitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700 > cikkhez…
 
Kovács ÁgnesSian Jones: The Archaeology of Ethnicity: Construsting Identities in the Past and the Present > cikkhez…
 
Bollók ÁdámÚj irány a kora középkori etnogenezis-kutatásban? Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages > cikkhez…