26. szám // 2006

Utazók és utazások

Megjelent: 2006.11.25.

Tanulmányok

Jusztin Márta„Utazgassunk hazánk földjén!” A belföldi turizmusproblémái a két világháború között Magyarországon > cikkhez…
 
Popova-Nowak, IrinaA nemzet felfedezésének Odüsszeiája. MagyarokMagyarországon és külföldön, 1750–1850 > cikkhez…
 
Kulcsár KrisztinaA politikai és társadalmi elit utazásai.18. századi utazások vizsgálatáról németországikutatások kapcsán > cikkhez…
 
Gelléri GáborAz Amazonastól az amazonokig.Egy „tökéletes utazás” visszhangjai > cikkhez…
 
Harbsmeier, MichaelAz útleírások mint a mentalitástörténet forrásai.Gondolatok a kora újkori német útleírásoktörténeti-antropológiai elemzése kapcsán > cikkhez…
 
Vári AndrásFenyegetések földje. Amerika a 19. századmásodik felében – magyar szemmel > cikkhez…
 
Kármán GáborIdentitás és határok. 17. századi magyar utazóknyugaton és keleten > cikkhez…
 
Burke, PeterÚtmutatás az utazástörténet számára > cikkhez…

Folyóiratszemle

Goda KárolyKözépkortörténet és az Urban History > cikkhez…

Körkép

Pakot LeventeVI. Európai Társadalomtudományos TörténelemKonferencia(Sixth European Social Science History Conference) > cikkhez…

Könyvek

Kiss GergelyArchontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetételea késő középkorban (1354–1526) > cikkhez…
 
Bak BorbálaKulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon,Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773. > cikkhez…
 
Horváth Gergely KrisztiánKöblös József (szerk.): A pápai református kollégium diákjai.1585–1861. > cikkhez…
 
Bognár BulcsuMax Weber Magyarországon. A weberi életmű értelmezéseia honi társadalomtudománybanMolnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika„100 éves a Protestáns etika” > cikkhez…
 
Bódy ZsomborMátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848. > cikkhez…