27. szám // 2007

Vallás, felekezet, társadalmi stratégiák

Megjelent: 2007.05.01.

Tanulmányok

Szabó MártonA dolgozó mint állampolgárFogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmushárom korszakaszáról > cikkhez…
 
Argejó ÉvaA hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945–1956) > cikkhez…
 
Pozsgai PéterGörög és római katolikus nemzetiségek házasságainakjellemzői Torna megyében a 19. század közepén > cikkhez…
 
Kövér GyörgyPerformációk II. „Nemesi társadalom” Tiszaeszlárona jobbágyfelszabadítás után > cikkhez…
 
Tenbruck FriedrichVallás a reflexió örvényében > cikkhez…
 
Welker ÁrpádZsidó betérések a protestáns felekezetekbe Pesten,1895 előtt > cikkhez…

Források és olvasatok

Hámori PéterFérfiak és nők „egy nemes politicumi Testben”Bárány Péter röpirata a nők választójogáról (1790) > cikkhez…

Könyvek

Takács ErzsébetA „társadalmi” és mítoszai– Laurent Mucchielli: La découverte du sociale.Naissance de la sociologie en France. 1870–1914.– Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines > cikkhez…
 
Nagy SándorBárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúraa kora újkori Magyarországon > cikkhez…
 
Bódy ZsomborGazdaságtörténet mint kultúrtörténetHartmut Berghoff – Jakob Vogel (szerk.): Wirtschaftsgeschichteals Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels > cikkhez…
 
Kovács I. GáborKósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I–II.Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról > cikkhez…
 
Pócza KálmánMinden különút véget ér egyszer?Heinrich August Winkler: Németország története I–II. > cikkhez…
 
Bali JánosSzilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége.Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet éltparasztgazda emlékezetében > cikkhez…
 
Kovács AdriennSzirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizományelső száz évében (1687–1787) > cikkhez…
 
Császár MelindaTomka Miklós: A legvallásosabb ország?Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában > cikkhez…
 
Balogh János MátyásVállalattörténet, könyvtörténet, családtörténet: a Brockhaus 200 éve. Brockhaus, H. E.: Die Firma F. A. Brockhaus von derBegründung bis zum hundertjährigen Jubiläum. 1805–1905. Keiderling, T. (szerk.): F. A. Brockhaus. 1905–2005. > cikkhez…