36. szám // 2009

Kollektivizálás és agrártársadalom

Megjelent: 2009.07.31.

Tanulmányok

Farkas Gyöngyi“… a külső látszat és nagy hangoskodás dacára szemben állott a népi demokrácia társadalmi rendjével…” Kollektivizálás és ellenségteremtés (Tyukod, 1951) > cikkhez…
 
Gőzsy Zoltán – Kerpel-Spannenberger Norbert“Ex minimis faciunt maxima.” Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban > cikkhez…
 
Ö. Kovács József“Sűrített népnevelő.” A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958-1959) > cikkhez…
 
László MártonA kollektivizálás menetrendje és modelljei Székelyföldön > cikkhez…
 
Bognár BulcsuA paraszti válság és a harmadik utas válaszok. Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Szabó Zsoltán a népi szociográfusok mozgalmában > cikkhez…
 
Bauerkämper ArndAgrártörténet és agrártársadalom az NDK-ban > cikkhez…
 
Glósz JózsefTerületi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében > cikkhez…

Források és olvasatok

Ö. Kovács JózsefDokumentumok a kollektivizálás idejéből (1958-1961) > cikkhez..

Könyvek

Tóth-Bartos AndrásErdélyi módra. Egry Gábor: Az erdélyiség “színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944 > cikkhez…
 
Takács TiborGerő András: Térerő. A Kossuth tér története > cikkhez…
 
Slachta KrisztinaIfjúsági szubkultúra Lipcsében (1957-1968). Yvonne Liebing: All You Need is Beat. Jugendsubkultur in Lepizig 1957-1968 > cikkhez…
 
Liska MártonKinek a személyes története? Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-1989 > cikkhez…
 
Kerpel-Fronius GáborÁllambiztonság és társadalom. Jens Gieseke (Hrsg.): Staatssicherheit und Gesellschaft > cikkhez…