38. szám // 2009

A Magyar Királyság európai szemmel

Megjelent: 2009.12.21.

Tanulmányok

Nagy BalázsA középkori magyar városok a külföldi utazók leírásaiban > cikkhez…
 
Radek TündeA középkori német nyelvű historiográfia magyarságképéről egy imagológiai kutatás nyomán (1150-1534) > cikkhez…
 
Körmendi TamásA magyarság ábrázolása a nyugati-európai elbeszélő forrásokban a 13. század végéig > cikkhez…
 
Csukovits EnikőForrások, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei > cikkhez…
 
Papp Reed ZsuzsannaMagyarország egy elfeledett forrástípusban: tartománylisták a középkori Angliában > cikkhez…
 
G. Etényi NóraToposzok és újítások a kora újkori Magyarországképben 17. századi német nyomtatványok tükrében > cikkhez…
 
Seidler, AndreaÜzleti úton a színigazgató: Christoph Seipp 18. századi útleírása Magyarországról > cikkhez…

Könyvek

Bagi PéterA 16-17. századi Sopron mindennapjai egy politikusi önéletrajz tükrében. Tóth Gergely (s.a.r.): Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid életrajza > cikkhez…
 
Láng BenedekA hírek útja a középkorban. Novák Veronika: Hírek, hatalom, társadalom: információ-áramlás Párizsban a középkor végén > cikkhez…
 
Bobory DóraA mágikus közép – avagy tanulhatott-e Faust mágiát Krakkóban? Láng Benedek: Unlocked Books. Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe > cikkhez…
 
Krász LillaAz orvostörténet forrásai. D. Szakács Anita (s.a.r.): 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai > cikkhez…
 
Skorka RenátaEgy budai céh forrásai. Kenyeres István (szerk.): A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei > cikkhez…
 
Kondor MártaEgy középkori kereskedő-polgár emlékei. Skorka Renáta (s.a.r., ford., bevez.): Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról > cikkhez…
 
Weisz BoglárkaKözépkor és gazdaságtörténet. Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet > cikkhez…
 
Rüsz-Fogarasi EnikőReprezentáció a kora újkorban. Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon > cikkhez…