50. szám // 2012

Kapcsolatok – hálózatok

Megjelent: 2013.01.15

Előszó

Czoch GáborAz ötvenedik szám elé > cikkhez..

Tanulmányok

Kármán GáborMihnea támogatói: egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban, 1654–1657 > cikkhez…
 
Granasztói PéterKi ad többet érte? Használt tárgyak hálójában: árverések mikrovilága Kiskunhalason (1780–1850) > cikkhez…
 
Czoch GáborA város mint földesúr. Kassa és falvai a jobbágyfelszabadítás előtti évekbenc > cikkhez…
 
Klement JuditVállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban > cikkhez…
 
Sasfi Csaba – Szegedi PéterA Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948. > cikkhez…
 
Keszei AndrásA felejtés tengerén > cikkhez…
 
Koltai GáborAgitátorok a vonaton. Vasúti agitáció a Budapestre munkába járók között (1949–1953) > cikkhez…

Források és olvasatok

Majorossy JuditEgy város a „regionális” kapcsolati térben. A középkori pozsonyi polgárok városon kívüli kapcsolatainak térbeli kiterjedéséről (1430–1530) > cikkhez…
 
Lengvári István„Papírforma szerint talán én volnék a legkvalifikáltabb, de hát ez ma kevés az üdvösségre.” Protekciókérések Pekár Mihály pécsi orvoskari professzor levelezésében > cikkhez…

Könyvek

Prepuk AnikóMikrotörténet mint mítoszrombolás Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. > cikkhez…
 
Keller MárkusSéta a forrásértelmezés kedélytelen bugyraiban Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. > cikkhez…
 
Tóth JuditMarelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. > cikkhez…
 
H. Németh IstvánErdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. > cikkhez…
 
Pakot LeventeFaragó Tamás: A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18–20. században. > cikkhez…
 
Bácskai VeraCzoch Gábor: „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. > cikkhez…
 
Szőcsné Gazda EnikőGranasztói Péter: Az eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében. Kiskunhalas 1760–1850. > cikkhez…
 
Szűts István GergelyKlement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. > cikkhez…