56. szám // 2014

Iskola, nemzetépítés, társadalmi mobilitás

Megjelent: 2014.08.20.

Tanulmányok

Szekér BarnabásReformok és hanyatlás? Középiskolai diáklétszámváltozások a 18. században a pesti piarista gimnázium példáján > cikkhez…
 
Ugrai JánosLépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája > cikkhez…
 
Kovács I. GáborA debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája > cikkhez…
 
Ábrahám BarnaIskola és nemzetépítés. A szlovák anyanyelvi oktatás problémái a hosszú 19. század második felében > cikkhez…
 
Sasfi CsabaReprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban > cikkhez…
 
Nagy AdriennFiume dualizmus kori oktatásügye és a Magyar Királyi Kiviteli Akadémia. A magyarosítás és a szakoktatás kiépítése > cikkhez…
 
Bégány JuditEgy református leánygimnázium társadalmi karaktere, 1920–1940 > cikkhez…
 
Csíki TamásVárosiasodás és önszerveződés. Egyesületek Kassán a 19. század második felében > cikkhez…

Könyvek

Haraszti Szabó PéterIulia Caproş: Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. > cikkhez…
 
Baráth KatalinElhaló hangok az elefántcsonttoronyból Pócza Kálmán: Emlékezetpolitika. Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban. > cikkhez…
 
Csunderlik PéterJól értelmezett pártosság Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. > cikkhez…
 
Fenyvesi KristófMindent egy lapra. A Sic Itur ad Astra folyóirat játéktörténeti számáról Bezsenyi Tamás – Veress Dániel (szerk.): Csak játék? > cikkhez…
 
Molnár Dániel MártonGyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. > cikkhez…