57. szám // 2014

Konfesszionalizáció: felekezetiség és politikum a kora újkorban

Megjelent: 2014.11.18.

Tanulmányok

Balázs MihályAz alkalmazás dilemmái. A német konfesszionalizációs modell és az erdélyi reformáció > cikkhez…
 
Kármán GáborEgy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658 > cikkhez…
 
Mihalik Béla VilmosEgy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és helyi közösség konfliktusai a 17. századi Felső-Magyarországon > cikkhez…
 
Siptár DánielA szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében > cikkhez…
 
Forgó AndrásA kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről > cikkhez…
 
Kádas IstvánAz Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban > cikkhez…
 
Láng BenedekSzerelem, alkohol és szégyen: titkosírások a magánéletben a kora újkori Magyarországon > cikkhez…
 
Granasztói GyörgyA kora újkori város területe, mint közösségi cselekedet: Nagyszombat példája > cikkhez…

Könyvek

Martí TiborKoltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. > cikkhez…
 
Szabó András PéterCziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. > cikkhez…
 
Eőry GabriellaAmy Milne-Smith: London Clubland. A Cultural History of Gender and Class in Late-Victorian Britain. > cikkhez…
 
Rácz LajosSam A. White: The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. > cikkhez…
 
Dominkovits PéterKármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete. > cikkhez…
 
Kármán GáborKiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban: A Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében. > cikkhez…