62. szám // 2015

Tudomány a nemzetépítés szolgálatában

Megjelent: 2015.12.31

Tanulmányok

Hörcher Ferenc„Soft power” a reformkorban? A Széchenyiek tudománypolitikai céljai > cikkhez…
 
Szalisznyó LillaA magyar irodalom férfiasan kezdi fejét emelni. A Magyar Tudós Társaság jutalmainak szerepe az irodalom elismertetésében (1831−1847) > cikkhez…
 
Mester BélaA magyar filozófiatörténet elbeszélésének megformálása az egyetemes filozófiatörténet és a kulturális nemzetépítés kontextusában: Almási Balogh Pál vállalkozása > cikkhez…
 
Eszik VeronikaA magyar–horvát tengermellék mint nemzetiesített táj. Adalék az intézményesülő földrajztudomány és a nemzetépítés kapcsolatához > cikkhez…
 
Stráner KatalinTermészettudomány magyarul vagy magyar természettudomány? Dapsy László, a magyar darwinizmus és a Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának eredete > cikkhez…
 
Lafferton EmeseA „magyar arc vita”. Faji gondolkodás a magyar néprajzban és az antropológiában a századfordulón > cikkhez…
 
Varga BálintNemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században > cikkhez…
 
Papp Gábor György„Vezessük be minél előbb nemzeti hagyományainkat a modern világba”. A nemzeti építészet fogalmának változásai az építészeti szakirodalomban Magyarországon > cikkhez…
 
Sonkoly GáborMennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése > cikkhez…

Könvyek

Lajtai L. LászlóA porcelánbolti elefánt színrevitele Azar Gat: Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism > cikkhez…
 
Stráner KatalinMitchell G. Ash – Jan Surman (eds.): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918. > cikkhez…
 
Németh ÁkosA magyar politikai eszmetörténet változó látképe Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok. > cikkhez…
 
Dénes Iván ZoltánDiscourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries. I–II–III/1,2–IV. > cikkhez…
 
Tarafás ImreÁgoston Berecz: The Politics of Early Language Teaching. Hungarian in the Primary Schools of the late Dual Monarchy > cikkhez…
 
Fazekas ZsuzsannaGabriella Elgenius: Symbols of Nations and Nationalism. Celebrating Nationhood. > cikkhez…