63. szám // 2016

Ókori társadalmak

Megjelent: 2016.07.01

Tanulmányok

Kóthay Katalin AnnaA tartományi úr és a „kiváló kisember”: önreprezentáció és társadalmi státusz az Első átmeneti kori egyiptomi életrajzokban > cikkhez…
 
Dembitz GabriellaHereré, Nodzsmet és Henuttaui – az előkelő nők társadalmi szerepe az ókori Egyiptomban a késő Ramesszida kor és a XXI. dinasztia idején > cikkhez…
 
Németh GyörgyAz Ilioni polgárok > cikkhez…
 
Gacsal Dóra – Takács LeventeA római rabszolgaság > cikkhez…
 
Grüll TiborMultikulturalizmus és globalizáció az ókori Rómában > cikkhez…
 
Veress Dávid„Ugyanaz legyen mindnyájunk törvénye és vallása”. A kereszténység felvétele Izlandon > cikkhez…
 
Szemethy TamásA levélküldés nehézségei a lengyel örökösödési háború dél-itáliai frontján > cikkhez…
 
Pakot LeventeTársadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939 > cikkhez…

Körkép

Nagy LeventeGondolatok Tóth István Pannoniai vallástörténetéről. Tóth István: Pannoniai vallástörténet > cikkhez…

Könyvek

Vörös István KárolyEgy „hiánypótló” könyvről K. Farkas Claudia: Zsidósors Mohácson 1944-ben. > cikkhez…
 
Czoch GáborEgy város képei a történész szemével. Erdősi Péter – Majorossy Judit (szerk.): Kép, önkép, múltkép. Fejezetek Szentendre történetéből. > cikkhez…
 
Lajos VeronikaSorsfordulók, események, emberek és történeteik. Deáky Zita – Smid Bernadett (szerk.): Emlék, emlékezet, életút. > cikkhez…
 
Vezsenyi PéterRózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. > cikkhez…
 
Vilmos LászlóCsabai Zoltán – Földi Zsombor – Grüll Tibor – Vér Ádám (szerk.): Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. > cikkhez…
 
Laczó FerencSimon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. > cikkhez…