80. szám // 2020

Tudomány és intézményei

Megjelent: 2020.10.01.

Tanulmányok

Schwendtner TiborKi találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról > cikkhez…
 
Erdélyi MátyásA Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: a tudomány, a gazdaság és a politika interakciója > cikkhez…
 
Őze EszterTársadalmi Múzeum: a szociális és egészségügyi nevelés intézménye > cikkhez…
 
Szabari VeraAz 1960-es években intézményesülő magyar szociológia társadalmi és politikai környezete > cikkhez…
 
Szécsényi AndrásA Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988) > cikkhez…
 
Tarafás ImreA tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel. Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában > cikkhez…
 
Cora ZoltánA magyarországi szociálpolitika és társadalom- biztosítási rendszer vagyonvesztése és anyagi stabilizációja 1945 és 1947 között > cikkhez…

Könyvek

Csorba LászlóA diétai magyar múzsa újabb ajándéka. Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848). > cikkhez…
 
Szilágyi MártonEgy emlékkönyv tanulságai. Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. > cikkhez…
 
Farkas ZsuzsannaAz amerikás magyarok fényképészei. Fejős Zoltán: Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig. > cikkhez…
 
Majdán JánosNagy László: Az Ipolytól Dachauig Baráti Huszár Aladár élettörténete (1885–1945). > cikkhez…
 
Kaba EszterSimonovics Ildikó: Rotschild Klára. A vörös divatdiktátor. > cikkhez…