85. szám // 2021

Globalizációtörténeti megközelítések

Megjelent: 2021.11.19.

DOI: 10.52656/KORALL.2021.03

Tanulmányok

Bencsik PéterTerritorializálódás és globalizáció. Historiográfiai áttekintés
 
Koloh GáborA demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei
 
Baráth KatalinA magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911–1939)
 
Nagy PéterTaylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei
 
Kalmár MelindaGlobális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások
 
Bódy ZsomborTechnokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából
 
Kékesi Zoltán – Zombory MátéAntifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben 

Könyvek