86. szám // 2021

Mobilitás a rendi társadalomban

Megjelent: 2022.03.02.

DOI: 10.52656/KORALL.2021.04

Tanulmányok

Keszei András

Érdem és előrejutás: mobilitás a társadalomban és a történelemben

H. Németh István

A rendi társadalom átjárhatósága: polgárok és nemesek a városok élén

Forgó András

A társadalmi mobilitás lehetőségei a katolikus hierarchiában

Szemethy Tamás

Gyulai Gyulay Ferenc felemelkedése

Nagy Ágoston

Inszurrekció és társadalmi mobilitás a napóleoni háborúk időszakának Magyarországán

Sebők Richárd

Az 1790–1848 közötti országgyűléseken megjelent köznemes főispánok prozopográfiai elemzése

Koloh Gábor

Református lelkészek és tanítók társadalmi mobilitásának diverzitása a Felsőbaranyai Egyházmegyében a 19. század első felében

Tóth Árpád

Az alkalmazkodás irányai a késő rendi társadalomban: a német evangélikus polgárság mobilitási készsége és gyakorlatai

Sasfi Csaba

A reformkori győri gimnázium szerepe a város lakosainak társadalmi mobilitásában

Eőry Gabriella

Életutak a 19. századi Szegeden

Körkép

Könyvek