87. szám // 2022

Zsidó felemelkedés vagy térnyerés?

Megjelent: 2022.08.01.

DOI: 10.52656/KORALL.2022.01

Tanulmányok

Prepuk Anikó

Zsidó polgárosodás és „zsidókérdés” a 19. századi Magyarországon

Nagy Ágoston – Tamás Máté

„Brüder Heinrich und Bernhard Lackenbacher von Salamon.” Vallásváltás, nemességszerzés és egy társadalmi csoport víziója a 19. századi Magyar Királyságban.

Mislovics Erzsébet

Társadalmi mobilitás és a zsidó felekezethez való kötődés

Glässer Norbert – Zima András

Az „izraelita paritástól” a felekezetközi kapcsolatokig a 19. század végi Óbecsén

Bagdi Róbert – Hlbocsányi Norbert

A Kohner család gazdasági érdekeltségei

Michael L. Miller

„Testestül-lelkestül magyarrá lett” Jellinek Mór (1824–1883) és a magyar gazdaság modernizációja

Turbucz Péter

Identitás, önreprezentáció, tudomány Alexander Bernát és Marczali Henrik pályaíve a Budapesti Hirlap tükrében

Könyvek