85. szám // 2021. Globalizációtörténeti megközelítések

Könyvek

Megjelent: 2021.11.19

Gyáni Gábor

(Ford. Fülöp M. József és Szijártó M. István.) Ráció Kiadó, Budapest, 2020. 439 oldal.

DOI: 10.52656/KORALL.2021.03.008