86. szám // 2021. Mobilitás a rendi társadalomban

Könyvek

Megjelent: 2022.03.02.

Papp Viktor

Lászlófi Viola – Mravik Patrik Tamás – Oláh Gábor – Sidó Anna (szerk.): Atelier 30. Műhelytanulmányok. Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, Budapest, 2020. 382 oldal

DOI: 10.52656/KORALL.2021.04.013