Szerzőink

Szerző EmailCikkSzám
Nagy Adrienn(1981) történész (Magyar Nemzeti Levéltár)adrienn.n.z@gmail.comFiume dualizmus kori oktatásügye és a Magyar Királyi Kiviteli Akadémia. A magyarosítás és a szakoktatás kiépítése56 / 2014
Nagy Ágnes(1976) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyagnes@bparchiv.huA népesség megfelelő eloszlása a térben. A lakótér elosztásának képzetkörei a 20. század első felének magyar társadalmában58 / 2014
   A településfejlesztéstől a lakóközösségig. Az 1945 utáni Budapest és a társadalomtörténet40. / 2010.
   Hatalom – lakásrendszer – társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között17 / 2004. Szeptember
   Társadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalmaés a dekonstrukció gyermekbetegségeiBódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése.A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938.23 / 2006. Március
   Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
   Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy Ágoston(1986) történész (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont)agostonnagy@gmail.comKisfaludy Sándor társadalmi és politikai reflexiói az 1831-es kolerajárvány idején82 / 2020
   Republikanizmus és csinosodás között. A nemzeti viselet és a politikai nyelvek 1790 körül55 / 2014
Nagy Balázs(1962) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)nagybal@elte.huA középkori magyar városok a külföldi utazók leírásaiban38 / 2009. December
   A középkori magyar városok a külföldi utazókleírásaiban [EN]38 / 2009. December
   A különbségek összekötnek? – Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
   Városi tér és társadalom. Várostörténeti szekciók a Nemzetközi Középkortudományi Kongresszuson45 / 2011
Nagy Boglárka(1987) történelem–magyar szakos tanár (Óbudai Árpád Gimnázium)nagyboglar@gmail.comSzívós Erika: Az öröklött város. Városi tér, kultúra és emlékezet a 19–21. században.69 / 2017
Nagy Botond(1976) PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Oktatási Program)botond_nagy@yahoo.comVendégmunka és csempészet a 19. században. Kihágások a magyar-román határ Háromszék és Brassó vármegyei szakaszán az 1880-as években30 / 2007. December
Nagy Dániel Gergely(1986) filozófus (Milestone Intézet)nagy.daniel.g@icloud.comKísérletek és kísértetek: a kapitalizmus meghaladásának örökkévalósága. Giacomo Corneo: Is Capitalism Obsolete? – A Journey through Economic Systems.72 / 2018
   Megérteni és meghaladni a hiperkapitalizmust. Thomas Piketty az egyenlőtlenségeket igazoló ideológiák nyomában Thomas Piketty: Capital and Ideology.81 / 2020
Nagy Imre Gábor(1958) levéltáros (Baranya Megyei Levéltár)nig@bml.huKarády Viktor – Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi eroviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig.11-12 / 2003. Május
Nagy János(1987) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyj@bparchiv.hu„Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen70 / 2017
Nagy Kornéltörténész–armenológus (MTA BTK Történettudományi Intézet, Hosszú Reformáció Kelet-Európában [1500−1800] Lendület Kutatócsoport)nagy.kornel@btk.mta.huMáté Tamáska: Armenian Townscapes in Transylvania78 / 2019
Nagy Levente(1975) ókortörténész (PTE BTK Régészet Tanszék)nagy.levente@pte.huGondolatok Tóth István Pannoniai vallástörténetéről. Tóth István: Pannoniai vallástörténet63 / 2016
Nagy Péter(1988) történész (MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport)nagypeter.uraj@gmail.comTaylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei85 / 2021
   „Ahol a vállalatvezetés volt az úr…” A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon49 / 2012
Nagy Sándor(1973) levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagys@bparchiv.hu“Elváltak” és “válások.” Családi állapot és jogintézmény a 19. század második felében Budapest (Pest-Buda) példáján30 / 2007. December
   19-20. századi társadalomtörténeti adatbázis építése Budapest Fováros Levéltárában10 / 2002. December
   Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúraa kora újkori Magyarországon27 / 2007. május
   Piszkos perek. Családi konfliktus a jog útvesztőjében (1882-1893)32 / 2008. Június
   Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy-Csere Áron(1979) történész (Nemzeti Örökség Intézete)aron.nagycsere@gmail.comMajtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás”és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után28-29 / 2007. Szeptember
   Nyomortelepből mintalakótelep. Szocialista városrehabilitáció vagy a szegények fegyelmezése?40. / 2010.
Németh Ágnesdoktorandusz (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Program)nemeth.agnes.h@gmail.comAz egészség csatornái. A pesti csatornareform kezdetei és Beivinkler Károly szerepe az 1870-es évek elején83 / 2021
Németh Ákos(1981) irodalomtörténész (Pécsi Tudományegyetem)nemeth.akos@hotmail.huA magyar politikai eszmetörténet változó látképe Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok.62 / 2015
Németh Brigittakönyvtárostanár (Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium)nemeth.britta@gmail.com„A rendszer rajtuk tartotta óvó szemeit”. Németh Brigitta Megfigyelések az egykori Gulag-rabok körében79 / 2020
Németh György(1956) ókortörténész (ELTE BTK Történelmi Intézet)nemeth.gyorgy@caesar.elte.huAz Ilioni polgárok63 / 2016
   Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Németh Szandra(1988) történész, muzeológus (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)nemeth.szandra.mkvm@gmail.comA Balaton mindenkié? A szocialista időszakbeli nyaralóépítések egyéni motivációinak vizsgálata64 / 2016
   Sipos András: A jövő Budapestje, 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek.58 / 2014
Niederhauser Emiltörténész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Novák Veronika(1973) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)novakveronika@freemail.huAz erőszak topográfiája. Hétköznapi térhasználat a 15–16. századi párizsi bűnesetekben45 / 2011
   Együttélés vagy elkülönülés? Derek Keene – Balázs Nagy – Katalin Szende (eds.): Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe.40. / 2010.
Novotny Gábor(1974) közgazdász (Pénzügyminisztérium)novotny@pm.gov.huHorváth Gyula (szerk.): Székelyföld18 / 2004. December
Nyisztor Tinka(1957) etnográfusnyisztortinka@yahoo.comEgy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozása Moldvában35 / 2009. Április
Ö. Kovács József(1960) történész (Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolokova@uni-miskolc.hu“Sűrített népnevelő.” A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958-1959)36 / 2009. Július
   A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
   Dokumentumok a kollektivizálás idejéből (1958-1961)36 / 2009. Július
   Egy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkori kutatások az NDK-ról15-16 / 2004. Május
   Vidéki társadalom és mezőgazdaság a kommunista diktatúrában – Brandenburg példáján. Arnd Bauerkämper: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963.13 / 2003. Szeptember
Ogilvie Sheilaghtörténész (University of Cambridge)Sheilagh.Ogilvie@econ.cam.ac.ukA nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Oláh Gábor(1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)gabor.olah@yahoo.esLak-hatóság. Az I. világháború hatása a budapesti lakáskérdésre40. / 2010.
   Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Oláh Sándor(1954) társadalomkutató (KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda)issigyo@yahoo.comFöldöröklés egy székely köznemesi családban a 18. század közepén34 / 2008. December
   Gyakorlati gondolkozásmód és megmerevedett etatizmus (1940-1944)18 / 2004. December
Őri Péter(1963) történész (KSH Népesedéstudományi Intézet)ori@demografia.huCsalád és házasodás a 18-19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye, 1774-1900.30 / 2007. December
   Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei65 / 2016
   Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében15-16 / 2004. Május
   „Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából59 / 2015
Őze Eszterművészettörténész (Magyar Képzőművészeti Egyetem)oze.eszter@gmail.comTársadalmi Múzeum: a szociális és egészségügyi nevelés intézménye80 / 2020