Szerzőink

Szerző EmailCikkSzám
P. Szathmáry István(1978) filozófus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola)pakucsan@freemail.huSzavak, történelem, etikaJohn Lukacs: A történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete)23 / 2006. Március
Paár Ádám(1983) politológus (Méltányosság Politikaelemző Központ)paaradam@gmail.comGagyi József: Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez.40. / 2010.
   Moritz Föllmer: A Harmadik Birodalom kultúrtörténete.75 / 2019
Pajkossy Gábortörténész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Pakot Levente(1978) történész (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)pakot@demografia.huCastellano, Juan Luis – Dedieu, Jean Pierre (dir.):Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibériqueà la fin de l’Ancien Régime23 / 2006. Március
   Faragó Tamás: A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18–20. században.50 / 2012
   Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei65 / 2016
   Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–193963 / 2016
   VI. Európai Társadalomtudományos TörténelemKonferencia(Sixth European Social Science History Conference)26 / 2006. November
Paksy Zoltán(1968) történész, főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára)paksy.zoltan@mnl.gov.huNagypolitika kicsiben: parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben17 / 2004. Szeptember
   Válasz Cieger Andrásnak75 / 2019
Pál Judit(1961) történész, egyetemi docens (Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar)paljudit@gmail.comAz állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején42 / 2010
Pál Viktortörténész (University of Helsinki, Department of Cultures)viktor.pal@helsinki.fiAz idegenforgalom környezettörténete a hidegháborús Magyarországon és Jugoszláviában84 / 2021
Pálffy Géza(1971) történész (MTA Történettudományi Intézet)rueber@t-online.huDominkovits Péter: “Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején33 / 2008. November
Pálóczy Krisztina(1973) népzenekutató (Néprajzi Múzeum)paloczy@neprajz.hu„Ha a rezesbanda ráreccsenti, az már valami…” Rézfúvós zenekarok a falvak zenei életében51 / 2013
Pap Milán(1983) politológus (MTA TK Politikatudományi Intézet; NKE Molnár Tamás Kutatóközpont)gades.esp@gmail.comA vállalat dolgozója – a társadalom vállalata. Vállalati dolgozó és vállalati közösség a hetvenes évek tudományos ideológiájában61 / 2015
Pap Péter Istvándoktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola)peteristvanpap@gmail.comA „sosemvolt” szocializmus tapasztalata. Majtényi György: Egy forint a krumplis lángos. A Kádár-kor társadalma.77 / 2019
   Kijelölt és önként vállalt kényszerpályák. A József Attila Kör és a hatalom, 1983–198679 / 2020
Papp Barbara(1976) történész, pszichológus (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék — Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet “Tündérhegy”)techert@freemail.huJames Sharpe: Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman23 / 2006. Március
   Szociológus a pszichiátrián Kovai Melinda: Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970.69 / 2017
   „Erjedő idők”. Civil önszerveződés és pszichoanalízis (1987–1988)74 / 2018
Papp Gábor György(1971) művészettörténész (MTA BTK Művészettörténeti Intézet))papp.gabor@btk.mta.hu„Vezessük be minél előbb nemzeti hagyományainkat a modern világba”. A nemzeti építészet fogalmának változásai az építészeti szakirodalomban Magyarországon62 / 2015
Papp Kingairodalomtörténész (Erdélyi Múzeum-Egyesület)papp.kinga@eme.roSzülő-gyermek kapcsolat az Apor családban82 / 2020
Papp Reed Zsuzsanna(1975) PhD hallgató (Leeds University, Institute for Medieval Studies)libzmp@leeds.ac.ukMagyarország egy elfeledett forrástípusban: tartománylisták a középkori Angliában38 / 2009. December
Papp Viktor(1993) PhD-hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program )viktorpapp14@gmail.comVálaszreakció a gazdasági-társadalmi kihívásra: az antiszemitizmus története a dualizmus derekán Paksy Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875–1892)75 / 2019
   Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848.66 / 2016
   Jómódúak és nincstelenek? Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten81 / 2020
Pásztókai- Szeőke Judit(1975) régész, PhD-hallgató (Koppenhágai Egyetem)pszeoke23@yahoo.comA római toga viselése Pannoniában – egy mítosz és a valóság55 / 2014
Păun Radu G.(1969) történész (Centre d’Etude des Mondes Russe, Caucasien et Centre Européen)radupaun@hotmail.comBelső ellenségek. Hatalmi kapcsolathálók és oszmánellenes katonai lázadások a 16–17. századi Havasalföldön és Moldvában48 / 2012
Pavercsik Ilona(1952) irodalomtörténész Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében.43 / 2011
Pelles Mártonközgazdász, PhD-hallgató (PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)pelles.marton@ktk.pte.huAz innovatív haditechnikára alapozott meggazdagodás és politikai befolyásszerzés. Robert Whitehead szerepe a fiumei torpedógyártás világsikerében (1823–1923)81 / 2020
Perényi Roland(1976) történész, muzeológus (Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum)perenyi.roland@kiscellimuzeum.huJustizmord vagy megalapozott ítélet? A katonai bíróság és a nyilvánosság viszonya az 1909-es Hofrichter-ügy kapcsán72 / 2018
   „Beteg szerelem” – a queer szubkultúra a rendőri és a sajtódiskurzusban a 20. század első felében66 / 2016
Péter Katalintörténész (MTA Történettudományi Intézet) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Péteri Lóránt(1976) zenetörténész, zenekritikus (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)lorant.peteri@gmail.comMagyar zenészek az 1950-es évek második felében – emigráció és jövedelmi viszonyok51 / 2013
Pilkhoffer Mónika(1973) történész, Ph.D (PTE BTK)pilkhoffer@gmail.comMarcus Binney: Town Houses. Evolution and Innovation in 800 Years of Urban Domestic Architecture7-8 / 2002. Március
Plato, Alexander von(1942) történész (Institut für Geschichte und Biographie)alexder.vonplato@fernuni-hagen.deTörténelem és pszichológia – oral history és pszichoanalízis. Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés21-22 / 2005. November
Pócza Kálmán(1976) történész (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem)kalman.pocza@andrassyuni.huMinden különút véget ér egyszer?Heinrich August Winkler: Németország története I–II.27 / 2007. május
   Ö. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai23 / 2006. Március
   Politika, morál és történetírás a háború utáni Németországban15-16 / 2004. Május
Pogány Ágnes(1960) gazdaságtörténész (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ)agnes.pogany@uni-corvinus.huA budapesti pénzpiac a 19–20. században. Kövér György: A pesti City öröksége. Banktörténeti tanulmányok.54 / 2013
   A megnemesített kapitalizmustól a nemzetiszocializmusig. Imrédy Béla gazdasági és politikai nézetei72 / 2018
   A nagy válság nagy magyarázatai. Az 1930-as évek gazdasági válsága az újabb szakirodalom tükrében54 / 2013
   A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása14 / 2003. December
   Bankhálózatok és városfejlődés Zoltán Gál: The Golden Age of Local Banking. The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century.44 / 2011
   In Memoriam Alice Teichova (1920–2015)61 / 2015
Poiger G, Uta(1965) történész (University of Washington)poiger@uw.eduPresley, igen – Ulbricht, nem? Rock and roll és női szexualitás a német hidegháborúban39 / 2010.
Pollmann Ferenc(1955) hadtörténész (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)pollmannferenc@gmail.com“Marcona” történelem: hadtörténetírás határon innen és túl33 / 2008. November
   Második nekifutásra. Még egyszer a “marcona” történelemről35 / 2009. Április
Polyák Petra(1985) főlevéltáros (PTE Egyetemi Levéltár)polyak.petra@pte.huEgyetem és fegyelem. Szempontok a hallgatók 1956 előtti magatartásának megítéléséhez71 / 2018
   Lázadó hallgatók Pieter Dhondt – Elizabethanne Boran (eds): Student Revolt, City, and Society in Europe: from the Middle Ages to the Present77 / 2019
   „Osztályidegenek” az egyetemen64 / 2016
Popova-Nowak, Irina(1968) történész (Strayer University / University of Phoenix)i.popova@mail.strayer.eduA nemzet felfedezésének Odüsszeiája. MagyarokMagyarországon és külföldön, 1750–185026 / 2006. November
Pozsgai Péter(1966) történész (MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport)peter.pozsgai@econhist.bke.hu„Helybeliek” és „idegenek”. Községi illetőség Torna megyében az 1869. évi népszámlálás háztartási lajstromai alapján34 / 2008. December
   Görög és római katolikus nemzetiségek házasságainakjellemzői Torna megyében a 19. század közepén27 / 2007. május
   Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a 19. században I. rész2 / 2000. Tél
   Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a 19. században II. rész3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Pozsony Ferenc(1955) egyetemi professzor, néprajzkutató (Babes-Bolyai Tudományegyetem BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék)pozsonyferenc@yahoo.comMagyarfenes. Egy falu az észak-erdélyi autópálya szomszédságában35 / 2009. Április
Prepuk Anikó(1963) történész (Debreceni Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tanszék)prepuk.aniko@arts.unideb.huMikrotörténet mint mítoszrombolás Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek.50 / 2012
Prokopovych Markian(1972) történész (Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte)markian.prokopovych@univie.ac.atDiadalmas birodalom: Johann Strauss és A cigánybáró a budapesti Operaházban 1905-ben51 / 2013
Püski Levente(1965) történész (Debreceni Egyetem Új- és Modernkori Magyar Történeti Tanszék)puslev@freemail.huAz államtól az államosított társadalomig Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956.49 / 2012
Rácz Attila(1973) főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára)racza@bparchiv.huKocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között32 / 2008. Június
Rácz Lajos(1963) történész (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)raczl@jgypk.szte.hu“…többnyire azt mondom, geográfus vagyok.” Interjú Beluszky Pállal14 / 2003. December
   A félig tele pohár Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig.44 / 2011
   Az 1830-as évek éghajlati-környezeti válsága Magyarországon31 / 2008. Április
   Benda Gyula – Szekeres András (szerk.): Tér és történelem.11-12 / 2003. Május
   Létezik-e a jelenkori globális felmelegedés? Avagy kései reflexiók egy tudományos hitvitáról53 / 2013
   Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
   Oroszország/Szovjetunió környezettörténete Paul Josephson – Nikolaj Dronin – Aleh Cherp – Ruben Mnatsakanian – Dmitrij Efremenko – Vladislav Larin: An Environmental History of Russia.67 / 2017
   Philipp Blom: Nature’s Mutiny. How the Little Ice Age of the Long Seventeenth Century Transformed the West and Shaped the Present.83 / 2021
   Sam A. White: The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire.57 / 2014
   Sam White: A Cold Welcome: The Little Ice Age and Europe’s Encounter with North America78 / 2019
   Vázlat Budapest… Beluszky Pál: Budapest – zászlóshajó vagy vízfej. A főváros és az ország – történeti-földrajzi áttekintés.59 / 2015
   „Kerülöm az akadémiai zsargon használatát.” Interjú John Robert McNeill környezettörténésszel53 / 2013
Radek Tünde(1968) irodalmár (ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalom Tanszék)tradek13@gmail.comA középkori német nyelvű historiográfia magyarságképéről egy imagológiai kutatás nyomán (1150-1534)38 / 2009. December
Radkau, Joachim  A környezettörténet nyitott kérdései1 / 2000. Nyár
Rakita Esztertörténész (Eszterházy Károly Egyetem)rakita.eszter@uni-eszterhazy.huFejős Zoltán: „Mert abban az időben lehetett vándorolni”. A cigándi amerikások emlékezete76 / 2019
Reichardt Sven(1967) történész (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)reichardt@medea.wz-berlin.deBourdieu történészeknek? Kulturszociológiai ajánlat a társadalomtörténet számára3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ress Imre(1947) történész (MTA Történettudományi Intézet)ressimre@mailbox.huHajnal István, a kismartoni hercegi levéltáros15-16 / 2004. Május
Réthelyi Orsolya(1970) történész (ELTE BTK Germanisztikai Intézet Néderlandisztika Tanszék)rethelyi.orsolya@btk.elte.huAz 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem. Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században45 / 2011
Revel, Jacques(1942) történészrevel@ehess.frVisszatértés az eseményhez: historiográfiai áttekintés15-16 / 2004. Május
Ring Orsolya(1975) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)ring.orsolya@mnl.gov.huBudapest kultúrbástyája vagy proletár bulvárszínház? A József Attila Színház Fodor Imre igazgatása alatt (1956–1975)69 / 2017
   Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ritoók Zsigmond(ELTE BTK) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Ritter György(1980) PhD-hallgató (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola)gyorgy.ritter@gmail.comVázlat Európa elfüggönyözött régiójáról Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956.64 / 2016
Roche Daniel(1935) történész (College de France) A könyv mint fogyasztási cikk – gazdaság és olvasás között43 / 2011
Romsics Gergely(1977) történész (ELTE) Gyáni Gábor “Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban” c. művéről1 / 2000. Nyár
   Idegen kertből rózsát lopni? László János – Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. : Narratív pszichológia21-22 / 2005. November
Runia Eelco(1955) történész, pszichológus (University of Groningen)e.h.runia@rug.nlJelenlét59 / 2015
Rüsz-Fogarasi Enikő(1966) történész (Kolozsvár, Babeº-Bolyai Tudományegyetem)enikorf@gmail.comReprezentáció a kora újkorban. Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon38 / 2009. December