Szerzőink

Szerző EmailCikkSzám
Sándor Cecílianéprajzkutató, kulturális antropológus (Budapesti Corvinus Egyetem)ceciliasandor@yahoo.comIpari fellendülés Csíkszentsimonban. A Keményítő- és Szeszgyár története az 1940–1975 közötti időszakban76 / 2019
Szabó Sárai Katalin(1964) etnográfus-történész (Ráday Gyűjtemény)sszkata@gmail.comModellváltás a református lelkésznéi szerep értelmezésében az 1870-es és az 1930-as évek között52 / 2013
Sasfi Csaba(1956) történész (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)sasfics@freemail.hu“A honoráciorságért meg kell dolgozni.” – interjú Fallenbüchl Zoltánnal11-12 / 2003. Május
   A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
   Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli nemesifjú kiművelése a reformkorban3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
   Kövér György “Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig” c. művéről1 / 2000. Nyár
   Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban (1-5.). (Szögi László, Kiss József Mihály, Mészáros Andor munkáiról)9 / 2002. Szeptember
   Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban56 / 2014
Sashalmi Endretörténész (PTE Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék)sashalmi.endre@pte.huSzvák Gyula: IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája.81 / 2020
Schleicher Veranéprajzkutató (Néprajzi Múzeum)schleicher.veronika@neprajz.huOdi profanum vulgus. A balatoni strand84 / 2021
Schlumbohm, Jürgen(1942) történész (Max-Planck-Institut für Geschichte – Göttingen)schlumbohm@mpi-g.gwdg.deA rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban19-20 / 2005. Május
   Családformák és demográfiai viselkedés. Politikai viták és empirikus kutatási eredmények a preindusztriális Németországról.30 / 2007. December
Schreck Csilla(1978) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)csilla.schreck@gmail.comEgy operettprimadonna otthona az 1930-as években51 / 2013
Schwendtner Tiborfilozófus (Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék)schwendtner.tibor@gmail.comKi találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról80 / 2020
Sebők Richárd(1982) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)sebokrichard004@gmail.comAz 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő és részt nem vevő ítélőmesterek prozopográfiai elemzése70 / 2017
   Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig.70 / 2017
   Jean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok.43 / 2011
Seidler, Andrea(1955) irodalmár (Bécs, Universität Wien, Finnugor Tanszék)andrea.seidler@univie.ac.atÜzleti úton a színigazgató: Christoph Seipp 18. századi útleírása Magyarországról38 / 2009. December
Séllei Nóra(1961) irodalmár (Debreceni Egyetem BTK Brit Kultúra Tanszék)sellei.nora@arts.unideb.huA női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton59 / 2015
Siklósi Zsuzsanna(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)zsuzsannasiklosi@pannatural.orgA régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban24-25 / 2006. Június
Simon Attila(1966) történész (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja)simon@realmail.skTelepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között18 / 2004. December
Simon Katalin(1981) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)simonk@bparchiv.huMesterségből hivatás. Sebészmesterek és orvosdoktorok Magyarországon az egységes orvosi képzés bevezetéséig42 / 2010
   Szülői betegség – gyermeki gondoskodás. Idősgondozás a 18. századi Óbudán az eltartási szerződések tükrében82 / 2020
Simon Zoltán Boldizsár(1979) történészzoltanbsimon@gmail.comAz aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége Kay Junge – Kirill Postoutenko (eds.): Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond.49 / 2012
   Reflexivitás a történetírásban52 / 2013
Simonkay Márton(1992) MA-hallgató (ELTE BTK, történelem–földrajz)simarci@gmail.comVadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban.53 / 2013
Sipos András(1964) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)siposa@bparchiv.huKi az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 1860-as évektől az 1930-as éveki58 / 2014
Siptár Dániel(1981) történész (Piarista Rend Magyar Tartománya )siptardani@gmail.comA szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében57 / 2014
Sivadó Ákos(1984) posztdoktori kutató (MTA BTK Filozófiai Intézet)sivado.akos@btk.mta.huA koramodern korszak két arca Tamás Demeter – Kathryn Murphy – Claus Zittel (eds): Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe.65 / 2016
Skorka Renáta(1976) történész (MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)skorka.renata@btk.mta.huEgy budai céh forrásai. Kenyeres István (szerk.): A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei38 / 2009. December
   Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül78 / 2019
   Középkori pozsonyi polgárság a városi végrendeletek tükrében. Majorossy Judit – Szende Katalin (Hrsg.): Das Pressburger Protocollum Testamentorum45 / 2011
Slachta Krisztina(1980) szociológus, történészkriszta.slachta@gmail.comIfjúsági szubkultúra Lipcsében (1957-1968). Yvonne Liebing: All You Need is Beat. Jugendsubkultur in Lepizig 1957-196836 / 2009. Július
   Láthatatlan erőszak. Az állambiztonsági szervek láthatatlan jelenlétének erőterei és ellenségképeinek rendszere – értelmezési és elemzési lehetőségek79 / 2020
Sohajda Ferenc(1975) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)sohajda@hotmail.comMolnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138-20005-6 / 2001. Ősz-Tél
   Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében 1774-1783.18 / 2004. December
   Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában17 / 2004. Szeptember
Somogyvári Lajosneveléstörténész (Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ)somogyvari.lajos@mftk.uni-pannon.huAz 1949-es választások amerikai szemmel. Nagykövetségi útibeszámolók a vidéki Magyarországról79 / 2020
Somorjai Szabolcs(1976) történész (MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport)szsomorjai@gmail.comEgy tanulmánykötet lehetőségei. Szijártó M. István: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről37 / 2009. November
   Mikrotörténelem a csatatéren46 / 2011
   Számok és struktúrák Glósz Jószef: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében.61 / 2015
   Viták és kompromisszumok, avagy hogyan vezethet eredményre a kollektív bölcsesség? Albrecht Cordes – Margrit Schulte Beerbühl (eds): Dealing with Economic Failure. Between Norm and Practice (15th to 21st Century).72 / 2018
Sonkoly Gábor(1969) történész (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék)sonkoly.gabor@btk.elte.huA kulturális örökség és a történettudomány viszonyának meghatározása75 / 2019
   A magyar várostörténet horizontján. Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon35 / 2009. Április
   Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás elott. Kis magyar várostörténet.11-12 / 2003. Május
   Mennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése62 / 2015
   Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban.11-12 / 2003. Május
Sonnlechner Christoph(1972) történész (Bécs, Wiener Stadt- und Landesarchiv)sonnlechner@wien.gv.at„Ökológiai lábnyomok” a késő középkori Bécsben53 / 2013
Soós Viktor Attilatörténész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)attila.viktor.soos@neb.hu„Ék” fedőnevű konspirált lakás a hírszerzés szolgálatában79 / 2020
Spannenberger Norbert(1969) történészspannenb@rz.uni-leipzig.de  
Spiegel, Gabrielle M.történész (Johns Hopkins University)spiegel@jhu.eduTörténelem, historicizmus és a szöveg társadalmi logikája a középkorban15-16 / 2004. Május
Stenczel Emese(1988) MA-hallgató (ELTE BTK Atelier)steemmse@gmail.comHudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879).44 / 2011
   Simonovics Ildikó – Valuch Tibor (szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban.39 / 2010.
Stracke Daniel(1974) történész (Münster, WWU Institut für vergleichende Städtegeschichte)stracked@uni-muenster.deA pre-modern városi tér kutatása. Megjegyzések a városképek és városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán45 / 2011
Stráner Katalin(1978) történész (University of Southampton Faculty of Arts and Humanities)k.straner@soton.ac.ukMitchell G. Ash – Jan Surman (eds.): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918.62 / 2015
   Természettudomány magyarul vagy magyar természettudomány? Dapsy László, a magyar darwinizmus és a Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának eredete62 / 2015
   Város és tudomány. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései Pesten, Budán és Budapesten (1841–1896)74 / 2018
Szabad Györgytörténész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szabari Veraszociológus (ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Társadalomelmélet Tanszék)szabari.veronika@tatk.elte.huAz 1960-es években intézményesülő magyar szociológia társadalmi és politikai környezete80 / 2020
Szabó András Péter(1980) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)suetoniushung@yahoo.comCziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban.57 / 2014
Szabó Dániel(1946) történész (MTA Történettudományi Intézet)szadoda@hotmail.comA véderőtüntetések résztvevői17 / 2004. Szeptember
Szabó Elemér(1972) középiskolai tanár, PhD-hallgató (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskola)szaboelemail@gmail.com„Körül voltam én véve rendesen […], ha nincs a film, akkor engem biztos, hogy börtönbe zárnak”. Interjú Ferenczi József egykori tsz-elnökkel, A Határozat című dokumentumfilm kulcsszereplőjével65 / 2016
Szabó Gábor(1985) politológussabog7@gmail.comA. Wess Mitchell: A Habsburg Birodalom nagystratégiája.82 / 2020
   Kontinuitás és diszkontinuitás a politikai nyelvekben az Antall-korszakban Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989–1993.44 / 2011
Szabó Kata(1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)kattkasabo@gmail.comCsatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj. A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája.64 / 2016
Szabó Márton(1942) politológus (MTA Politikatudományi Intézet)szabo@mtapti.huA dolgozó mint állampolgárFogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmushárom korszakaszáról27 / 2007. május
Szabó Péter(1972) történeti ökológus (Közép-európai Egyetem)szabop@ceu.hu“Mert a fának van reménysége…”. Csonkolt fák Magyarországon9 / 2002. Szeptember
   Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól14 / 2003. December
Szabó Róbert KárolyPhD-hallgató (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program))rszabo.elte@gmail.comElkerülni az elkerülhetetlent? Jörg Baberowski: Az erőszak terei84 / 2021
Szabó-Reznek Eszter(1990) irodalomtörténész, PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem BTK Irodalomtörténeti Doktori Iskola)szabo.reznek.eszter@gmail.comAz arisztokrácia önreprezentációja az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumi ünnepségén69 / 2017
Szalisznyó Lilla(1982) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem BTK Magyar Irodalmi Tanszék)szalisznyolilla@gmail.comA civakodó színész, a hanyag ruhatárnok és a részeg statiszta a színházi bíróság előtt. A Nemzeti Színház belső törvénykönyve és gyakorlati alkalmazása a 19. század közepén69 / 2017
   A magyar irodalom férfiasan kezdi fejét emelni. A Magyar Tudós Társaság jutalmainak szerepe az irodalom elismertetésében (1831−1847)62 / 2015
Szatmári Judit(1968) levéltáros (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)jarchiv@freemail.huKósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok.48 / 2012
Szatmári Anna(1980) divattörténész (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar; Budapesti Metropolitan Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet)szatmari.j.a@gmail.comFischer Júlia és Társa61 / 2015
Szeberényi Gábor(1974) könyvtáros (PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya)gszebe@lib.pte.huProzopográfia, biográfia, helytörténet. Módszertani megjegyzések egy tanulmánykötet margójára. Fedeles Tamás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. (Capitulum V.)42 / 2010
Szécsényi Andrástörténész, levéltáros (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára)szecsenyiandras@gmail.comA Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók, és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988)80 / 2020
Szécsényi Mihály(1955) történész–levéltáros (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár)szecsenyim@gmail.comLektűr és diktatúra. Epizódok Claire Kenneth írónő életéből64 / 2016
Szegedi Gábor(1980) történész (Masarykova Univerzita, Brno)gszegedi@gmail.comAz onanista alakja a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Szegedi Péter(1973) szociológus, PhDpeter@szegedi.in“Ha a bajonett most nálam volna, keresztülszúrnám!” Futballerőszak a két háború közötti Kelet-Magyarországon7-8 / 2002. Március
   A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
   Az első cipőzsinórnál kezdődött… A magyar hivatásos futball születése13 / 2003. Szeptember
   Jobbra át! Adalékok a “keresztény-nemzeti” sportegyesületek debreceni szociogenéziséhez1 / 2000. Nyár
Szeghy-Gayer Veronika(1986) történész (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)gayerveronika@gmail.comA szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében37 / 2009. November
   A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében68 / 2017
Szekér Barnabás(1987) középiskolai tanár, levéltáros (Piarista Gimnázium, Budapest; Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)szekerba27@gmail.comJoachim Bahlcke – Thomas Winkelbauer (Hgg.): Schulstiftungen und Studienfinanzierung. Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern, 1500–1800.65 / 2016
   Reformok és hanyatlás? Középiskolai diáklétszámváltozások a 18. században a pesti piarista gimnázium példáján56 / 2014
Szekeres Andor(1972) történész, Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)szekeres.a@freemail.huMilyen (lesz) a magyar mikrotörténelem?. (Gondolatok Für Lajos A berceli zenebona című műve kapcsán)9 / 2002. Szeptember
   Van-e még mikrotörténelem? A Quaderni storici három évfolyamáról (2001-2003)19-20 / 2005. Május
Szemethy Tamás(1989) történelem szakos vezetőtanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)szemethy.tamas@trefort.elte.huA 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban81 / 2020
   A levélküldés nehézségei a lengyel örökösödési háború dél-itáliai frontján63 / 2016
   András Vári – Judit Pál– Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert.65 / 2016
Szende Katalin(1965) történész (CEU, Középkortudományi Tanszék)szendek@ceu.huA különbségek összekötnek? – Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
Szentesi Réka(1985) törtész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom. és gazdaságtörténet Doktori Program)szentesi.reka@gmail.comAndrew Scull: A hisztéria felkavaró története.68 / 2017
   F. Dózsa Katalin – Simonovics Ildikó – Szatmári Judit – Szűcs Péter: A magyar divat 1116 éve. A magyar viselet a honfoglalástól a 21. század elejéig55 / 2014
Szijártó M. István(1965) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szijarto@btk.elte.huIzland társadalomtörténete a 19–20. században Sigurđur Gylfi Magnússon: Wasteland with Words. A Social History of Iceland.46 / 2011
   Montpellier, Vendée, a történész és az elbeszélés39 / 2010.
   Reneszánsz nők, papok, parasztok és a mikrotörténelem mint alvállalkozó Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban.53 / 2013
Szilágyi Adrienn(1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)szilagyiadrienn@mailbox.huA Békés vármegyébe betelepülő nemesség a 18–19. században46 / 2011
Szilágyi Márton(1965) irodalomtörténész (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)szilagyi.marton@btk.elte.huEgy emlékkönyv tanulságai Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára.80 / 2020
   Egy politikai „pálfordulás” a 18–19. század fordulóján. Vázlat Rhédey Lajos pályafutásáról44 / 2011
   Irodalom és üzlet. Csokonai Vitéz Mihály könyvkiadói és könyvterjesztői stratégiája a 18–19. század fordulóján43 / 2011
   Irodalomtörténeti megjegyzések. (Für Lajos A berceli zenebona című művéről)9 / 2002. Szeptember
   Ligatura: szándékok és eredmények. Egy irodalomtörténeti könyvsorozatról a szerkesztő nézőpontjából53 / 2013
Szilágyi Miklósetnográfus Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szilágyi Zsolt(1980) történész, PhD hallgató (Debreceni Egyetem BTK)szilagyizsoltster@gmail.comMi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
   Szerkezeti alapvonások a Horthy-kori Kecskemétagrártársadalmában28-29 / 2007. Szeptember
Szívós Erika(1968) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szivos.erika@btk.elte.huDobócia történetei: a Belső-Erzsébetváros a pesti köztudatban a két világháború között58 / 2014
   Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban42 / 2010
   Tűrt és támogatott határán. A Városvédő Egyesület mint misszió és civil mozgalom az 1980-as években74 / 2018
Szőcs Máté(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program)szocsmate@gmail.comGyáni Gábor: Relatív történelem34 / 2008. December
Szőcsné Gazda Enikő(1968) muzeológus (Székely Nemzeti Múzeum)szocsnegazdaeniko.sznm@gmail.comGranasztói Péter: Az eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében. Kiskunhalas 1760–1850.50 / 2012
Szűcs Zoltán Gábor(1979) politológus, eszmetörténész (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet))szucs.zoltan.gabor@tk.mta.huDemeter Tamás: A szociologizáló hagyomány. A magyar filozófia főárama a XX. században.47 / 2012
   Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát?35 / 2009. Április
   László Kontler – Mark Somos (eds): Trust and Happiness in the History of European Political Thought.72 / 2018
   „Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon”. Politikai eszmetörténet és életrajzírás kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán44 / 2011
Szűts István Gergely(1977) történész, levéltáros, PhD hallgató (MNL Veszprém Megyei Levéltára)szutsig@gmail.comKlement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században.50 / 2012
   Visszacsatolt piacok? A Herendi Porcelángyár kereskedelmi kapcsolatai és fogyasztási szokások Észak-Erdélyben 1940–1944 között51 / 2013
   „A szükséglakások felét menekültek kapják…” Érdekkonfliktusok és előítéletek az 1920-as évek első felének lakásügyeiben Miskolcon40. / 2010.
T. Orgona Angelikatörténész, főmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)orgona.angelika@hnm.huÉrzelmek iskolája Erdélyi Gabriella (szerk.): Érzelmek és mostohák. Mozaikcsaládok a régi Magyarországon 1500–1850.79 / 2020
Takács Ádám(1970) filozófus (ELTE BTK Atelier)takacsadam@hotmail.comA társadalomtudományok és a nemzeti szellem. Megjegyzések a nemzeti jelleg “intézményes” megközelítéséről néhány 19. századi francia társadalomtudósnál37 / 2009. November
Takács Erzsébet(1974) történész – szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK – ELTE TÁTK)gomul@freemail.huA „társadalmi” és mítoszai– Laurent Mucchielli: La découverte du sociale.Naissance de la sociologie en France. 1870–1914.– Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines27 / 2007. május
   A történetiség rendjei. Francois Hartog: Régime d’historicité. Présentisme et expérience du temps15-16 / 2004. Május
   Egy vita története. A szociológusok és történészek viszonya a fin de siecle Franciaországában19-20 / 2005. Május
   Gérard Noiriel: Penser avec, penser contre – Itinéraire d’un historien17 / 2004. Szeptember
   Luc Boltanski pragmatikus szociológiája (Konferenciabeszámoló)17 / 2004. Szeptember
Takács Judit(1968) szociológus (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet)takacs.judit@tk.mta.huHomoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Takács Károly(1970) régész – történész Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein1 / 2000. Nyár
   Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein II. rész3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
   Fokgazdálkodás vagy valami más?2 / 2000. Tél
Takács Levente(1978) ókortörténész, klasszika-filológus (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)takacs.levente@arts.unideb.huA római rabszolgaság63 / 2016
Takács Miklósrégész (MTA Régészeti Kutatóintézet)takacs@archeo.mta.huA nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében24-25 / 2006. Június
Takács Róbert(1978) történész (Politikatörténeti Intézet)takrobi@yahoo.comA nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975)65 / 2016
   Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. Rendhagyó beszámoló egy konferenciáról59 / 2015
Takács Tibor(1974) történész (Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára)takacs.tibor@abtl.huEmlékezeti aktus és történeti esemény. A Biksza-gyilkosság, 195641 / 2010.
   Gerő András: Térerő. A Kossuth tér története36 / 2009. Július
Takó Ferenc(1988) filozófiatörténész (ELTE BTK)tako.ferenc@btk.elte.huEgyszer volt? Hol nem volt? Marx és Weber a kapitalizmusról72 / 2018
Tamás Ágnes(1983) történész (SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék)tagnes83@yahoo.comTomka Béla: Az első világháború következményei Magyarországon.66 / 2016
   Válságtörténetek a humor optikáján keresztül. A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban54 / 2013
Tangl Balázs(1989) levéltáros (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)tanglbalazs@gmail.comA katonaság szerepe Kőszeg város fejlődésében 1867 és 1889 között55 / 2014
   Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában.61 / 2015
   Mindennapi élet a közös hadseregben az általános hadkötelezettség időszakában (1868–1914)71 / 2018
Tarafás Imre(1988) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék)tarafasimre@gmail.comA tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel. Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában80 / 2020
   Ágoston Berecz: The Politics of Early Language Teaching. Hungarian in the Primary Schools of the late Dual Monarchy62 / 2015
   Clio igézetében és Osszián árnyékában. Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing Middle Ages / János M. Bak – Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing a Past for the Present68 / 2017
   Deák Ágnes: A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában.47 / 2012
   Nemzetiségek a nemzeti történelemben. Magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációja történelmi összefoglalókban, a dualizmus korában68 / 2017
   „Mitsoda Nemzet vagy?” Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok”. Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa.59 / 2015
Tasnádi Róbert(1972) fotográfusrtasnadi@yahoo.comEdgar Gómez Cruz – Asko Lehmuskallio (eds): Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on Material Visual Practices. [Digitális fotográfia és a mindennapi élet. Empirikus tanulmányok materiális vizuális gyakorlatokról.]73 / 2018
Tátrai ViktorPhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)tatraiv@gmail.comNyomor és nyilvánosság Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján77 / 2019
Tenbruck H. Friedrich(1919) szociológus ((1919–1994)) Vallás a reflexió örvényében27 / 2007. május
Tevelÿ Arató György(1986) történész, levéltáros (EL TE BTK Művelődéstörténeti Doktori Program, Győri Egyházmegyei Levéltár)tevely.aratoo@gmail.com„Csokonai redivivus”, avagy Szilágyi Márton Csokonai-biográfiája mint irodalomtörténeti jelenség. Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói.67 / 2017
Tilcsik György(1952) levéltáros (Vas Megyei Levéltár)tilcsik@chello.huSzombathely kereskedelmi szerepe és jelentosége a reformkorban.11-12 / 2003. Május
Timár Attila(1974) történészattila.timar@sos.hu“A sznobság, tudja… az volt a hibás.” Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history14 / 2003. December
   F. M. L. Thompson: Gentrification and the Enterprise Culture, Britain 1780-19807-8 / 2002. Március
   Interjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel14 / 2003. December
Timár Sára(1987) egyetemi mesterképzéses hallgató (ELTE BTK Atelier MA-program)timar.sari@yahoo.comSzívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867–191842 / 2010
Tomka Béla(1962) történész (Szegedi Tudományegyetem, Történeti Intézet)tomka@hist.u-szeged.huA magyar malomipar finanszírozása (1885-1913)14 / 2003. December
   Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlõdéssajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában28-29 / 2007. Szeptember
Tömöry Miklós(1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.comÁbrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében.68 / 2017
   Iparkodjatok eggyek lenni!” Versengő iparegyletek Újvidéken 1860 és 1872 között76 / 2019
   Ószerbia feltérképezése Atanasovski, Srđan: Mapiranje Stare Srbije.73 / 2018
Tömöry Miklóstörténész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.com  
Törő Balázsnéprajzkutató, muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum)toro.balazs@ldm.huBefogadott turizmus? Formálódó terek, közelítő felek Balatonakali nyaralókultúrájának korai időszakában84 / 2021
Törő László Dávidtörténész (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)t.laszlo.d@gmail.comViskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922–193085 / 2021
Török Zsuzsa  Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában – új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március
Toronyi Zsuzsanna(1970) levéltáros-muzeológus (Magyar Zsidó Levéltár)toronyizsuzsanna@gmail.comEgy budapesti kert történetei41 / 2010.
Tóth Árpád(1969) történész (Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet)arpad.toth.0124@gmail.com“Hatalom, tudás és társadalom a városban”. Beszámoló az Európai Várostörténészek Egyesülétének edinburgh-i konferenciájáról.11-12 / 2003. Május
   A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19. század első felében3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
   Az evangélikus polgárság részvétele a korai magyarországi egyesületekben. Közéleti ambíciók, társadalmi hálózatok, csoportstratégiák74 / 2018
   Erdész Ádám (szerk.): Körök, egyletek. A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében.74 / 2018
   Önsegélyezés és önszerveződés. Temetkezési és betegsegélyező egyletek a reformkori Pesten5-6 / 2001. Ősz-Tél
Tóth Eszter Zsófia(1975) történész (Magyar Országos Levéltár)fermina33@gmail.com“Mi lesz akkor, ha meggyökerezek?” A vándorlás és a visszavándorlás megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben13 / 2003. Szeptember
   Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben41 / 2010.
   Rock, hazugság, Ifi park. A kollaboráció fogalmának értelmezése és újraértelmezése: „Dalos” ügynökügye és ennek emlékezete39 / 2010.
   Új irányzatok a magyar társadalomtörténet-írásban. A hatvanas évek mint kutatási probléma10 / 2002. December
Tóth G. Péter(1970) muzeológus – történész (Laczkó Dezső Múzeum – Veszprém)tothgp@vmmuzeum.huA lator teste és a lator test. A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon és a büntetés-emlékeztetés problémája5-6 / 2001. Ősz-Tél
   Esemény, biográfia, nyilvánosság. Adalékok egy 17. századi természetfeletti jelenség kortárs recepciója és a Báthory-klán biográfiájának összefüggéseihez48 / 2012
   Tárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon35 / 2009. Április
Tóth Gábor(1967) történész (MTA Könyvtára)tothg@studiolum.comAz elmélet szerkezete és a szerkezet elmélete. Szűcs Jenő középkor-képéről9 / 2002. Szeptember
Tóth Imretörténész (Pécsi Tudományegyetem; Soproni Múzeum)toth.imre@pte.huGömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt85 / 2021
Tóth Judit(1978) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)toth.judit@mnl.gov.huMarelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors.50 / 2012
Tóth Zoltán(1943) történész (Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolitoth@uni-miskolc.huA Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
   Hofer Tamás (szerk.): Régi falusi társadalmak. Féle Edit néprajzi tanulmányai10 / 2002. December
   I. Tóth Zoltán társadalomszemlélete60 / 2015
   Melyik ház a „kockaház”? Mit mond a művelt középosztály egy munkásháztípusról?40. / 2010.
   Zsilipelés a középosztályba. Egy 1937 nyarán Temesváron készült kottakatalógus sűrű leírása51 / 2013
Tóth-Barbalics Veronika(1977) történész, könyvtáros (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár)toth-barbalics.veronika@mmgm.hu„Családi különállások” vagy „egyéni érzés és hajlandóság”? A főrendiházban örökös jogú főnemes családok országgyűlési részvétele és szerveződése a dualizmus időszakában70 / 2017
Tóth-Bartos András(1981) PhD-hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtört. Doktori Program)tbadexter@gmail.comBirtokpolitika Észak-Erdélyben, 1940–194447 / 2012
   Erdélyi módra. Egry Gábor: Az erdélyiség “színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-194436 / 2009. Július
Tötszegi Tekla(1964) etnográfus (Erdélyi Néprajzi Múzeum, Kolozsvár)tekla_totszegi@yahoo.comRuhatár és státusteremtés a kalotaszegi Mérán35 / 2009. Április
Trencsényi Balázs  Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában – új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március